การเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านพรมแดนทางบก

การเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านพรมแดนทางบก

9 พ.ย. 2563

59 view
การเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านพรมแดนทางบก
 
     ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ศบค. ได้กำหนดให้ด่านพรมแดนทางบก ได้แก่ ด่านสะเดา ด่านสุไหงโก-ลก ด่านวังประจัน และด่านเบตง เปิดให้เดินทางผ่านเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์เท่านั้น
 
     สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนกลับประเทศไทยล่วงหน้าไว้แล้ว โปรดตรวจสอบด้วยว่าเป็นวันที่ด่านเปิดบริการหรือไม่ หากพบว่าท่านได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ด่านไม่ได้เปิดบริการ (คือ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์) ขอความกรุณาลงทะเบียนใหม่โดยเลือกวันอื่นที่ด่านเปิดทำการด้วย (คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์)
 
     ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ‘fit to travel’ ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และกรุณาเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทางซึ่งเป็นไปตามวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และกรุณาเตรียมเอกสารหนังสือรับรองฯ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือเดินทางให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง