มาตรการ CMCO ในรัฐกลันตัน

มาตรการ CMCO ในรัฐกลันตัน

21 พ.ย. 2563

455 view
 
126428955_2763731137171692_7406919994629887435_o
 
     รัฐบาลมาเลเซียประกาศการบังคับใช้มาตรการควบคุมการสัญจรแบบมีเงื่อนไข (Conditional Movement Control Order – CMCO) ในรัฐกลันตัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563
 
     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน ปฏิบัติตามมาตรการ CMCO ของทางการมาเลเซียอย่างเคร่งครัด โปรดสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากผู้อื่น (social distancing) อย่างน้อยประมาณ 1 เมตร ลงทะเบียนผ่าน app MySejahtera https://mysejahtera.malaysia.gov.my/intro/ เมื่อเข้าสถานประกอบการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โปรดดูแลสุขอนามัยและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีไข้ ไอ หายใจไม่สะดวก โปรดพบแพทย์โดยทันทีและโปรดแจ้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบ
 
     สำหรับคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนทางบก ได้แก่ ด่านสะเดา ด่านสุไหงโก-ลก ด่านวังประจัน และด่านเบตง โปรดทราบว่า ด่านเปิดทำการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ โปรดตรวจสอบความพร้อมของเอกสาร ได้แก่ (1) หนังสือเดินทาง/หนังสือผ่านแดน (2) หนังสือรับรองของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ (3) ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุข้อความ "Fit to travel" ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง และโปรดเดินทางไปยังด่านตามวันที่และด่านที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง ภายในเวลา 12.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย