กสญ. ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการกรมสุขภาพรัฐกลันตัน

กสญ. ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการกรมสุขภาพรัฐกลันตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ธ.ค. 2566

| 561 view
กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการกรมสุขภาพรัฐกลันตัน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและรัฐกลันตัน
 
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566 นายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dato' Dr. Zaini bin Hussin ผู้อำนวยการกรมสุขภาพรัฐกลันตัน Dr. Abdul Haris Bin Muhammad ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Hospital Raja Perempuan Zainab II เมืองโกตาบารู และคณะผู้บริหารของหน่วยงานทั้งสอง เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการส่งเสริมร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและรัฐกลันตัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการส่งตัวผู้ป่วยไทยและมาเลเซีย ระหว่างโรงพยาบาลในรัฐกลันตันและโรงพยาบาลสุไหงโก - ลก ตามกรอบความร่วมมือ Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Region 12 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความท้าทายในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยและรัฐกลันตัน โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อกรมสุขภาพรัฐกลันตันและโรงพยาบาล Hospital Raja Perempuan Zainab II ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และความอนุเคราะห์ดูแลคนไทยที่เข้ารักษาพยาบาลในรัฐกลันตัน เป็นอย่างดีตลอดมา
 
Consul- General of Thailand to Kota Bharu paid a courtesy call on the Director of Kelantan State Health Department on the occasion of his assumption of duty.
 
On 27 December 2023, Mr. Phasit Chudabuddhi, Consul-General of Thailand to Kota Bharu, together with officials of the Royal Thai Consulate-General, paid a courtesy call on Dato' Dr. Zaini bin Hussin, Director of Kelantan State Health Department, Dr. Abdul Haris bin Muhammad, Director of Raja Perempuan Zainab II Hospital, Kota Bharu and executives of both agencies on the occasion of his assumption of duty. On this occasion, the two sides exchanged views on how to further enhance cooperation in the area of public health, notably the patient transfer mechanism between hospitals in Kelantan and Su – ngai Golok Hospital which is under Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Region 12 framework. Moreover, both sides discussed cross-border public health challenges, especially between Narathiwat Province and Kelantan. The Consul – General took this opportunity to express his sincere gratitude to the Kelantan State Health Department and Raja Perempuan Zainab II Hospital for continued cooperation rendered to the Consulate-General and for medical care and services provided to Thai nationals in Kelantan over the years.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ