สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู (Kota Bharu)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
(Kota Bharu)

ที่ตั้ง

4426 Jalan Pengkalan Chepa, 15400 Kota Bharu, Kelantan

วันที่ทำการ

Sunday - Thursday : 09.00 - 17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 12.00 hrs. and 14.00 - 15.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(609) 744-5266,748-2545VOIP:520711, 520712, 520713, 520714

แฟ็กซ์

(609) 744-9801

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายภาษิต จูฑะพุทธิ
(MR. PHASIT CHUDABUDDHI)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางมาริสา อินทรมงคล
(MRS. MARISA INDRAMANGALA)

Consul
(Consul)

- นายวิโรจน์ แก้วบุญทอง
(MR. WIROJ KAEWBOONTHONG)

- นางสาวกมลรัตน์ สวนแก้ว
(MISS KAMOLRAT SUANKEAW)

- นางสาวรักษ์ธรรม จารุภาชน์
(MISS RAKTHAM CHARUPASH)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสาวสุรดา โมฆรัตน์
(MISS SURADA MOKARUT)