วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ธ.ค. 2566

| 281 view

สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ (Do/Don’t)

 
1. สิ่งที่ควรปฏิบัติ
 
- ควรเรียกชื่อชาวมาเลเซียและนักธุรกิจที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และบรรดาศักดิ์ด้วยคำนำหน้าชื่อ อาทิ “ตันศรี” (Tan Sri) หรือ “ดาโต๊ะ” (Dato) โดยเรียกบรรดาศักดิ์ดังกล่าวตามด้วยนามสกุล 
- ควรเรียกชื่อชาวมาเลเซียและนักธุรกิจทั่วไปดังนี้ เรียกผู้ชายว่า “เอิน-จิก”(Encik) แล้วตามด้วยนามสกุล เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วว่า “ปวน” (Puan) แล้วตามด้วยนามสกุล  และเรียกผู้หญิงที่โสดว่า “เจ๊ะ” (Cik) แล้วตามด้วยนามสกุล
- ควรทักทายบุคคลต่างเพศที่มิใช่ญาติด้วยคำกล่าวและค้อมศีรษะ 
- เมื่อต้อนรับสตรีหรือผู้อาวุโสกว่า ควรพยักหน้าหรือโค้งตัวเล็กน้อย แนะนำผู้ที่ระดับสูงกว่าหรืออาวุโสก่อน แนะนำสตรีก่อนบุรุษ 
- เมื่อติดต่อธุรกิจกับชาวมาเลเซีย ผู้ชายควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมกางเกงขายาว เสื้อเชิ้ตและผูกเนกไท และผู้หญิงควรสวมกระโปรงยาวคลุมเข่าและเสื้อแขนยาว และหลีกเลี่ยงสีเหลือง ซึ่งเป็นสีสงวนไว้สำหรับสมาชิกในราชวงศ์ของมาเลเซีย
- การมอบของขวัญควรใช้มือขวาเท่านั้น ส่วนการรับของขวัญควรใช้มือทั้งสองข้าง เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ให้ของขวัญ รวมทั้งควรมีของขวัญตอบแทนผู้ให้
- ชาวมาเลเซียนิยมห่อของขวัญด้วยสีเขียวและแดง ไม่ควรห่อของขวัญด้วยสีขาว เนื่องจากแสดงถึงความตายและไม่เป็นมงคลแก่ผู้รับ

2. สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
 
- ไม่ควรทักทายและสัมผัสมือระหว่างกัน ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างเพศ และมิใช่ญาติ
- ห้ามเชิญชวนชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากผิดหลักศาสนาและผิดกฎหมายอิสลาม และผู้เชิญชวนอาจมีความผิดด้วย
- ไม่รับประทานอาหารและดื่มในที่สาธารณะ หรือต่อหน้าชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งชาวมุสลิมจะงดอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
- ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามัสยิด เนื่องจากชาวมาเลเซียถือว่ามัสยิดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
- ไม่ควรใช้เท้าชี้หรือเขี่ยสิ่งของใดๆ เพราะชาวมาเลเซียถือว่าเป็นสิ่งไม่สะอาด
- ไม่ควรยืนเท้าสะเอว เพราะชาวมาเลเซียถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงก้าวร้าว และไม่สุภาพเรียบร้อย
- ไม่ควรใช้มือช้ายส่งมอบ หรือสะกิด เนื่องจากชาวมาเลเซียถือว่า เป็นการแสดงท่าทางไม่สุภาพ 
- ไม่ควรนั่งไขว้ห้างและชี้เท้าไปทางผู้อื่น เนื่องจากชาวมาเลเซียถือว่าเป็นสิ่งไม่สะอาด
- ไม่ควรใช้นิ้วชี้ แต่ควรใช้นิ้วโป้งแทนการชี้คนหรือสิ่งของ
- ไม่ควรแตะศีรษะ เพราะชาวมาเลเซียถือว่าศีรษะเป็นของสูง การสัมผัสศีรษะเป็นการกระทำที่หยาบคายและไม่ให้เกียรติ 
- ไม่ควรยืนมือล้วงกระเป๋า เมื่อคุยกับชาวมาเลเซียในที่สาธารณะ เพราะเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ
- ไม่ควรสนทนาหรือหลีกเลี่ยงการวิจารณ์การเมือง กฎหมายหรือวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย รวมถึงเรื่องที่จะทำให้คู่สนทนารู้สึกไม่ดี เพราะถือเป็นเรื่องผิดมารยาทสำหรับชาวมาเลเซีย
- เมื่อเข้าไปในมัสยิด ไม่ควรสวมหมวกและแว่นกันแดด ไม่สวมรองเท้า หากไม่ใช่ชาวมุสลิม 
ควรเดินในบริเวณที่กำหนด บางมัสยิดจะมีถุงพลาสติกให้สวมที่เท้าก่อนเข้าด้วย และไม่นำอาหารและ
เครื่องดื่มเข้ามัสยิด และไม่ถ่ายภาพในมัสยิดขณะกำลังทำพิธี
- ไม่ควรมอบของขวัญที่เกี่ยวข้องกับสุนัข หรือของขวัญที่มีเนื้อหมูหรือแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบ เนื่องจากขัดต่อหลักศาสนา และไม่ควรมอบของขวัญที่เป็นภาพประกอบรูปสัตว์ รูปเคารพ หรือรูปปั้น
     -  สำหรับผู้ชาย ควรระวังเรื่องการมอบของขวัญให้แก่ผู้หญิง เพราะอาจถูกมองในทางชู้สาวได้ 
ส่วนการมอบของขวัญให้กับผู้ที่ไม่ได้มีความคุ้นเคย อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการติดสินบน
 
 
*********************
* แหล่งข้อมูล
๑. ASEAN Do’s and Don’ts – สหพันธรัฐมาเลเซีย
    จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
๒. ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย