ข่าวเด่น/Highlights ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ดูทั้งหมด
บทความประจำวัน เรื่องเล่าด่านรันตูดูทั้งหมด
เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศ/Announcementดูทั้งหมด

18 พ.ย. 2564

ประกาศค่าธรรมเนียมวีซา

2 พ.ย. 2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 / Travel to Thailand from 21 November 2021

4 ต.ค. 2564

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

4 ต.ค. 2564

ประกาศวันหยุดประจำเดือน ต.ค. 2564

14 ก.ย. 2564

ประกาศเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ

17 มี.ค. 2564

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด