หนังสือเดินทาง

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

17 มี.ค. 2564

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

2 ธ.ค. 2563

ข้อมูลการให้บริการทำหนังสือเดินทางไทย

23 ส.ค. 2563