กสญ ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักทะเบียนราษฎรรัฐกลันตัน

กสญ ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักทะเบียนราษฎรรัฐกลันตัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ม.ค. 2567

| 269 view
กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักทะเบียนราษฎรรัฐกลันตันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือแนวทางความร่วมมือทางทะเบียนราษฎรระหว่างไทยและรัฐกลันตัน
 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 นายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Puan Asrehan Binti Ab Razak ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนราษฎรรัฐกลันตันในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะการขอสัญชาติมาเลเซีย โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความขอบคุณสำนักทะเบียนราษฎรรัฐกลันตันที่ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังว่า การเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองต่อไป
 
Consul- General of Thailand to Kota Bharu paid a courtesy call on the Director of National Registration Department of Kelantan on the occasion of his assumption of duty.
 
On 7 January 2024, Mr. Phasit Chudabuddhi, Consul-General, together with officials of the Royal Thai Consulate-General, paid a courtesy call on Puan Asrehan Binti Ab Razak, Director of National Registration Department of Kelantan, on the occasion of the former’s assumption of duty. The two sides exchanged views on ways to further enhance coordination and ensure that information exchange between the two agencies is in line with relevant laws and regulations of both countries. On this occasion, the Consul – General expressed gratitude for good cooperation from the National Registration Department of Kelantan and hoped that this visit will pave the way for further cooperation in the future.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ