กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,317 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ที่ 3/2564 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี (ค่าธรรมเนียมสกุลเงินท้องถิ่น 160 ริงกิต) หรือ หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี (ค่าธรรมเนียมสกุลเงินท้องถิ่น 240 ริงกิต) ก็ได้

เว้นแต่เป็นการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศที่ผู้ร้องมีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น

เมื่อผู้ร้องที่บรรลุนิติภาวะแล้วได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฏรเสร็จสิ้นแล้ว (โดยอาจยื่นเรื่องด้วยตนเองที่กรมการปกครอง และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ