ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารสถานกงสุลใหญ่ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ย. 2566

| 163 view

เอกสารประกอบ