ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สกญ. และบ้านพัก กสญ.

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สกญ. และบ้านพัก กสญ.

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ย. 2566

| 107 view

เอกสารประกอบ

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง.pdf