ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 993 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน
ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกติดต่อรายงานตัวทางไกล (video call) กับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. (เวลาประเทศมาเลเซีย) รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Announcement_(recruitment)_1.jpg