ประกาศเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ

ประกาศเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 986 view
***ประกาศ***
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะกลับมาเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ ในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น.
ทั้งนี้ ขอให้ติดต่อทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ทางโทรศัพท์หมายเลข +609 743 0640 หรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊คนี้
***Announcement***
Effective from 21 September 2021, The Royal Thai Consulate-General in Kota Bharu will resume services at Consular Section on Sundays - Thursdays at 09.00-15.30 hrs.
Advance appointments are required and can be made via phone number +609 743 0640 or send a message to this Facebook Page.
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ