ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ร่วมเปิด Thai Corner ที่มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขตอำเภอ Bachok

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ร่วมเปิด Thai Corner ที่มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขตอำเภอ Bachok

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 369 view
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้เป็นประธานเปิด Thai Corner ที่มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขตอำเภอ Bachok ร่วมกับ Dr. Burhan bin Che Daud คณบดีคณะการศึกษาด้านภาษาและการพัฒนามนุษย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี Dr. Marwan bin Ismail รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการพัฒนานักศึกษา Dr. Asmah หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป นาย Kusairi หัวหน้าหน่วย น.ส. ยุสไอดา สัตยะวันต์ น.ส. Ong Shin Dron อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และนาย Eh Dam A/L Eh Sut เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย อาหารไทย ภาษาไทย รวมถึงสิ่งของประดับตกแต่ง ที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะความงดงามของงานฝีมือไทยให้แก่ทางมหาวิทยาลัยด้วย
On 29 December 2022, the Acting Consul – General of Thailand to Kota Bharu presided over the inauguration ceremony of Thai Corner at the Universiti Malaysia Kelantan (UMK) , Bachok Campus. The ceremony is a part of series of activities to honor and celebrate H.M. Queen Sirikit The Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary in the year 2022 both in Thailand and in Thai diplomatic missions abroad.
On this occasion, the Royal Thai Consulate – General in Kota Bharu handed over a selection of books on various aspects of Thailand, especially those on The Queen Mother, the Royal Family, Thai history, Thai cuisine, language books, etc., and some Thai decorative handicraft items to the University.
The ceremony was co-chaired by Dr. Burhan Bin Che Daud, Dean of the Faculty of Language Studies and Human Development and was attended by Dr. Marwan Bin Ismail, Deputy Dean forAcademic and Student Development, Dr. Asmah, Head of the Department of General Studies, and other faculty members including Mr. Eh Dam A/L Eh Sut, staff member of the Royal Thai Consulate – General.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ