ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขต City Campus

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขต City Campus

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 261 view
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขต City Campus โดยมี น.ส. ยุสไอดา สัตยะวันต์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นสมาชิกชมรมภาษาไทยของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
On 26 December 2022, Mrs. Marisa Indramangala, Acting Consul – General, visited the Thai Section, Universiti Malaysia Kelantan (UMK), City Campus. Ms. Yus-Aida Sattayawan, lecturer of the Thai Section and the students from the Thai Club received her and held discussions on future academic cooperation.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ