ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เข้าเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เข้าเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 422 view

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และนายวิโรจน์ แก้วบุญทอง กงสุล ได้เข้าพบ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และคณะซึ่งประกอบด้วย นางสุนิสา รามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน นายอิสระ ละอองสกุล กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองชั้น 3 ศอ.บต. เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียโดยไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือไร้สัญชาติ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการหาลู่ทางในการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยทางภาคใต้กับหอการค้าและอุตสาหกรรมมาเลเซียอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ