ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยที่เรือนจำกลาง Pengkalan Chepa

ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยที่เรือนจำกลาง Pengkalan Chepa

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ม.ค. 2566

| 14 view

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางมาริสา อินทรมงคล รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วย นายวิโรจน์ แก้วบุญทอง กงสุล น.ส. ณัฐินันท์ อินทรจำปา กงสุล และ น.ส. ดารินทร์ นิลเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไทยที่เรือนจำกลาง Pengkalan Chepa เมืองโกตาบารู โดยมีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยในการไปเยี่ยมผู้ต้องขังของคณะสถานกงสุลใหญ่ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลทุกข์สุขของผู้ต้องขังชาวไทย สร้างขวัญกำลังใจ ให้คำปรึกษาและรับคำร้องขอความช่วยเหลือเป็นกิจธุระจากผู้ต้องขัง พร้อมทั้งนำสิ่งของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตไปให้แก่ผู้ต้องขังดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ