พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2565

| 549 view

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสลุใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ วัดประชาจินาราม อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

On 22 October 2020, Mr. Mongkol Sinsomboon, the Thai Consul-General to Kota Bharu presided over merit making ceremony on the occasion of His Majesty King Chulalongkorn, the Great's Memorial Day 23 October 2020, to pay tribute to HM's tireless efforts for national development.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ