สกญ. ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บ้านพักเด็กกำพร้า เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

สกญ. ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บ้านพักเด็กกำพร้า เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ธ.ค. 2566

| 351 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บ้านพักเด็กกำพร้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู พร้อมด้วยข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้า Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan ซึ่งปัจจุบันดูแลเด็กกำพร้าชายและหญิงจำนวน 116 คน จากรัฐกลันตัน

The Royal Thai Consulate-General in Kota Bharu organised the Royal Thai Volunteers Activity in commemoration of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thai National Day and National Father’s Day

On 10 December 2023, Mr. Phasit Chudabuddhi, Consul-General to Kota Bharu, together with the Consulate-General’s officials, their spouses and staff, organized the Royal Thai Volunteers Activity on the auspicious occasion of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, Thai National Day and National Father’s Day. The Consul-General handed over consumer products to representatives of the Yayasan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan on the occasion. At present, the orphanage provides shelter and care for 116 male and female orphans from Kelantan.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ