สกญ. ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และ 2566

สกญ. ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2567

| 231 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปีพุทธศักราช 2565 และ 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีนายภาษิต จูฑะพุทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ