อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันสันติศึกษา มอ. ปัตตานี เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู

อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันสันติศึกษา มอ. ปัตตานี เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ต.ค. 2566

| 448 view
อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี เยี่ยมชมสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นางมาริสา อินทรมงคล รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และ น.ส. กมลรัตน์ สวนแก้ว กงสุล ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 13 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา ณ เมืองโกตาบารู
ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้คณะได้รับฟัง พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ภายหลังการบรรยายสรุป
 
Study Visit of Lecturers and Students from Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University to the Royal Thai Consulate – General in Kota Bharu
 
On 19 September 2023, the lecturers and students from Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, made a study visit to the Royal Thai Consulate – General in Kota Bharu. On this occasion, Deputy Consul – General Marisa Indramangala and Consul Kamolrat Suankaew briefed the delegation on key functions of the Consulate – General as well as exchanged ideas on topics of mutual interest.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ