การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563

การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 769 view

การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย (อสม.) รัฐกลันตัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ