การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563

การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563

16 มิ.ย. 2563

116 view

การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในมาเลเซีย (อสม.) รัฐกลันตัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ