เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญญาและการพิจารณาหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญญาและการพิจารณาหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 582 view

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู นายมงคล สินสมบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางไปร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับการแก้ปัญญาและร่วมพิจารณาหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับไทย แต่ไม่สามารถนำรถกลับไทยในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจำเป็นต้องฝากยานพาหนะไว้ที่ตลาดรันเตาปันยัง อำเภอปาเสมัส รัฐกลันตัน พร้อมต้องเสียค่าบริการรับฝากอีกด้วย และหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนไทยที่ยังติดอยู่บริเวณชายแดนไทย – มซ. เดินทางกลับไทย เนื่องจากกำลังจะเปิดเทอมปี ๒๕๖๓ โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน พร้อมด้วยนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก หน่อยงานราชการต่างๆ ทั้งของไทยและมาเลเซียเข้าร่วมการประชุม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ