ประกาศราคากลาง สกญ. ณ เมืองโกตาบารู ปี งปม. 2561 สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2561

ประกาศราคากลาง สกญ. ณ เมืองโกตาบารู ปี งปม. 2561 สถานะ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2561

13 ก.พ. 2561

520 view

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

news-20180213-092106-900696.pdf