ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ / Office Hours:
ติดต่อประสานราชการ ฝ่ายธุรการ

เวลาทำการ
Office Hours
วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี
Sunday - Thursday
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
เวลา 14.00 - 16.30 น.
ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
09.00 - 12.00 hours 
14.00 - 16.30 hours 
Malaysia local time

 

ฝ่ายกงสุล / Consular Section Hours:
ติดต่อฝ่ายกงสุล ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ตรวจลงตรา (Visa) รับรองเอกสารและงานนิติกรณ์ (Legalization)
เวลาทำการ
Office Hours
วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี
Sunday - Thursday
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
เวลา 14.00 - 15.30 น.
ตามเวลาประเทศมาเลเซีย
09.00 - 12.00 hours 
14.00 - 15.30 hours
Malaysia local time
 
วันหยุดประจำสัปดาห์ / Off Days:
 
ทุกวันศุกร์ - เสาร์        
Friday - Saturday

 

 

17 ส.ค. 2563

organize_other-20200114-134123-0

17 ส.ค. 2563