นิสิต / นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเข้าฝึกงานและดาวน์โหลดแบบฟอร์ฒสำหรับสมัครขอฝึกงานได้ตามไฟล์แนบ