วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,691 view

 

เนื่องด้วยมีผู้สอบถามมาหลายรายว่าอยากจะไปเมืองโกตาบารู แต่ไม่รู้จะถามรายละเอียดวิธีเดินทางจากที่ไหน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จึงขอแนะนำวิธีการเดินทางไปเมืองโกตาบารู ดังนี้

หากท่านอยู่ในประเทศไทยและมาจากกรุงเทพฯ หรือที่อื่นๆ ที่มิได้อยู่ใกล้เคียงกับชายแดนไทย – มาเลเซีย ขอแนะนำให้ขึ้นเครื่องบินมาลงยังสนามบินนราธิวาส เนื่องจากเป็นสนามบินที่อยู่ใกล้เมืองโกตาบารูที่สุด (มีเครื่องลงทุกวัน วันละเที่ยว) แล้วนั่งรถตู้โดยสารหรือรถเช่าจากสนามบินต่อมายังชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งจะเป็นวิธีที่รวดเร็วและไม่สิ้นเปลืองทุนทรัพย์มาก เนื่องจากสายการบิน Low-Cost มีราคาบัตรโดยสารเพียงเที่ยวละพันกว่าบาทเท่านั้น

การเดินทางจากชายแดนไทย-มาเลเซียเข้าไปยังตัวเมืองโกตาบารูสามารถไปได้หลายช่องทาง แต่ช่องทางที่สะดวกที่สุดขอแนะนำให้ไปทางด่านอำเภอสุไหงโก-ลก โดยท่านจะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถเช่าจากฝั่งไทย หรือจะเดินทางด้วยรถแท๊กซี่หรือรถโดยสารประจำทางของมาเลเซียที่จอดอยู่ที่ด่านก็ได้ โดยแต่ละวิธีมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ท่านจะต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยของมาเลเซีย มีขายเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 1 ปี ราคาเริ่มตั้นประมาณ 500 บาท และจะต้องติดต่อหน่วยงานของมาเลเซีย (JPJ) เพื่อทำ ICP หรือป้ายวงกลมชั่วคราว ติดไว้ที่กระจกหน้ารถด้วย ซึ่งอาจจะเสียเวลาและยุ่งยากเล็กน้อยที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (รถยนต์ที่ติดฟีล์มกรองแสงชนิดเข้ม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในมาเลเซีย)

2. การใช้รถเช่า ส่วนใหญ่เป็นรถตู้โดยสารจากฝั่งไทย ซึ่งมีให้เช่าหลายบริษัท โดยเฉพาะในเขตตัวอำเภอสุไหงโก-ลก หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะ วิธีนี้จะสะดวกที่สุด และอัตราค่าเช่าไม่แพงมาก (ประมาณคันละ 2,500-3,000 บาท/วัน)

3. การเดินทางโดยใช้บริการรถแท็กซี่ของมาเลเซีย ท่านต้องเดินจากด่านฝั่งไทยผ่านด่านฝั่งมาเลเซียเข้าไปที่คิวรถซึ่งจอดอยู่ตรงหน้าด่านรันเตาปันยัง (ฝั่งตรงข้ามด่านสุไหงโก-ลก) ลักษณะรถเป็นรถเก๋งสีแดงแถบเหลือง ค่าโดยสารจากรันเตาปันยังถึงเมืองโกตาบารู คิดเป็นเที่ยว เที่ยวละ 40 ริงกิต (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิต ประมาณ 10 บาท) นั่งได้เที่ยวละไม่เกิน 3-4 คน ถ้ามีคนโดยสาร 4 คนต่อเที่ยว เฉลี่ยต่อคนจะตกคนละประมาณ 10 ริงกิต รถสามารถออกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 น. (เวลามาเลเซีย) จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ใช้เวลาในการเดินทางถึงเมืองโกตาบารูประมาณ 40 นาที

4. การเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางของมาเลเซียจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ ณ จุดรอรถ โดยจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงหน้าด่านรันเตาปันยังเช่นกัน ลักษณะตัวรถจะมีสีแดง รถโดยสารเส้นทางนี้เป็นรถสาย 29 ออกจากต้นทางประมาณ 15-30 นาทีต่อคัน เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 น. จนถึง 19.00 น. ค่าบริการคนละ 5.1 ริงกิตต่อคน เท่านั้น ใช้เวลาในการเดินทางจากรันเตาปันยังถึงเมืองโกตาบารูประมาณ 1 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองโกตาบารูที่นักท่องเที่ยวเข้ามาต้องแวะไปเยือน ได้แก่ “พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐ” (State Museum) ซึ่งเป็นสถานที่แสดงศิลปะดั้งเดิมของรัฐกลันตัน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโกตาบารู ใกล้กับสถานีสุดท้ายของรถโดยสารประจำทาง นอกจากนั้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นพุทธศาสนิกชน สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมวัดไทย ซึ่งมีอยู่ถึง 20 วัดในรัฐกลันตัน และนับเป็นมรดกอันล้ำค่าของพุทธศาสนาที่ยังสามารถดำรงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ได้แม้จะอยู่ในต่างแดน อย่างไรก็ดี หากท่านจะมาเยี่ยมชมวัดไทย ขอแนะนำให้เดินทางโดยการเช่ารถจากฝั่งไทยเข้ามาจะสะดวกที่สุดเนื่องจากวัดไทยส่วนใหญ่มักอยู่นอกเขตชุมชนและรถตู้จากฝั่งไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเส้นทางดี การท่องเที่ยวแบบ one-day trip สามารถกลับออกไปพักค้างคืนที่โรงแรมในอำเภอสุไหงโก-ลกได้ เนื่องจากด่านปิดในเวลา 22.00 น. (เวลามาเลเซีย) และอัตราค่าที่พักในอำเภอสุไหงโก-ลกถูกกว่าในเมืองโกตาบารู

สำหรับผู้ที่ต้องการมาติดต่อราชการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กรณีเดินทางด้วยรถแท็กซี่ ท่านสามารถแจ้งคนขับรถจากด่านรันเตาปันยังให้ไปส่งที่สถานกงสุลใหญฯ ได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มค่าโดยสารแต่อย่างใด เนื่องจากค่าโดยสารดังกล่าวสามารถไปส่งทุกที่ในเขตเมืองโกตาบารู  แต่ถ้าท่านใช้บริการรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางสาย 29 จะส่งท่านถึงแค่สถานีรถประจำทางในเมืองโกตาบารู (City Liner) ซึ่งเป็นปลายทาง แล้วท่านต้องขึ้นรถประจำทางสาย 4 ต่อไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ รถโดยสารสาย 4 นั้น จะออกจากสถานีทุก ๆ 30 นาที มีอัตราค่าโดยสารถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ 1.2 ริงกิต

อนึ่ง หากต้องการไปติดต่อราชการหรือธุรกิจในรัฐกลันตัน โปรดงดเว้นการเดินทางไปในวันศุกร์และเสาร์ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการของรัฐกลันตัน สำหรับสถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดทำการตั้งแต่วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. – 17.00 น. (บริการของฝ่ายกงสุล ปิด 15.30 น.) และโปรดอย่าลืมว่าการไปเมืองโกตาบารูเป็นการเดินทางไปต่างประเทศ ฉนั้นท่านต้องเตรียมทำพาสปอร์ตหรือบอร์เดอร์พาสต์ไว้ล่วงหน้าด้วย