ข่าวเด่น/Highlights ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ดูทั้งหมด
บทความประจำวัน เรื่องเล่าด่านรันตูดูทั้งหมด
เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564

29 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2564

29 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

29 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564

29 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

29 มี.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศ/Announcementดูทั้งหมด

17 มี.ค. 2564

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

2 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2563

29 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

29 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

8 ต.ค. 2563

คำสั่งการยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน

8 ต.ค. 2563

การยกเลิกและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด