ข่าวเด่น/Highlights ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บทความประจำวัน เรื่องเล่าด่านรันตูดูทั้งหมด
เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

23 ก.พ. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

23 ก.พ. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

23 ก.พ. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศ/Announcementดูทั้งหมด

2 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2563

29 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

29 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

8 ต.ค. 2563

คำสั่งการยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน

8 ต.ค. 2563

การยกเลิกและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ

26 ก.ค. 2563

วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด