ข่าวเด่น/Highlights ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บทความประจำวัน เรื่องเล่าด่านรันตูดูทั้งหมด
เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

1 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

1 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

1 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1 มี.ค. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

25 ก.พ. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศ/Announcementดูทั้งหมด

2 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2563

29 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

29 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

8 ต.ค. 2563

คำสั่งการยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน

8 ต.ค. 2563

การยกเลิกและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการ

26 ก.ค. 2563

วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด