ข่าวเด่น/Highlights ดูทั้งหมด
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ดูทั้งหมด
บทความประจำวัน เรื่องเล่าด่านรันตูดูทั้งหมด
เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 5 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 2 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 1 ก.ย. 2564

6 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศ/Announcementดูทั้งหมด

14 ก.ย. 2564

ประกาศเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ

17 มี.ค. 2564

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

2 ธ.ค. 2563

ประกาศวันหยุดราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2563

29 ต.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

29 ต.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างท้องถิ่นชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

8 ต.ค. 2563

คำสั่งการยกเลิกและแต่งตั้งข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืน
ดูทั้งหมด
กิจกรรม/Activitiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด