ประกาศ ดูทั้งหมด
วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
Announcement: Official Holidays for Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu on 28 July 2020 Pengumuman hari cuti umum Pejabat Konsulat Diraja Thai sempena Hari Keputeraan Raja Thailand pada 28 Julai 2020.
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญญาและการพิจารณาหาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยในมาเลเซียที่เดินทางกลับไทย

18 มิ.ย. 2563

การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในเขตรัฐกลันตันเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2563

16 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การแจกจ่ายถุงยังชีพในเขตพื้นที่ดาบง เขตเยลลี่ เขตปาเสมัสและเขตรันเตาปันยัง

31 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษถาคม 2563 การแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในช่วงวิกฤคโควิคเขตปาเสมัส เขตตาเนาะแมเราะ เขตเยลลี่ และเขตมาจัง

27 พ.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การแจกจ่ายถุงยังชีพแกพี่น้องคนไทยที่ตกทุกข์ในช่วงวิกฤคโควิคในรัฐตรังกานู

20 พ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
กิจกรรม ดูทั้งหมด
คู่สมรสของข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดตะกร้าบรรจุมะม่วงสุกร่วมฉลองเดือนถือศีลอด
Ramadan month spirit
ดูทั้งหมด