ข้อมูลการนำเสนอเรื่อง ECER (East Coast Economic Region)

หมายเหตุ : 

เนื่องจากไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่ (20 MB จำนวน 75 หน้า) จึงได้แบ่งเป็น 6 ไฟล์ย่อย เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมข้อมูลได้สะดวกขึ้น

ชุดที่ 7
ชุดที่ 6
ชุดที่ 5
ชุดที่ 4
ชุดที่ 3
ชุดที่ 2
ชุดที่ 1