เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

เรื่องเล่าด่านรันตู ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564

12 ม.ค. 2564

40 view

เช้านี้ ไม่มีผู้ลงทะเบียนกลับไทยวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔
วันที่ ๑๒ ม.ค. มีสถิติน้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒,๒๓๒ คน มีผู้ติดเชื้อสะสม ๑๓๘,๒๒๔ คน และผู้เสียชีวิตสะสม ๕๕๕ คน (เพิ่มขึ้น ๔ คน) (สถิติข้อมูลการระบาดโควิด รูป ๑-๒)
จากสถานการณ์การระบาดโควิดที่สูงอย่างต่อเนื่องข้างต้น มซ. ต้องเร่งหาทางออกอย่างเร่งด่วน ด้วยการมีนโยบายควบคุมและมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อยับยั้งโควิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นรม. แถลงการณ์พิเศษรูป ๓)
เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ของเช้าวันนี้ นรม. มซ. ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน (state of emergency) เพื่อควบคุมการระบาดของโควิด ตามที่สมเด็จพระราชาธิบดีได้ให้ความเห็นชอบ จากการที่ นรม. มซ. ได้ทูลเสนอในการเข้าเฝ้าเมื่อเย็นวานนี้ ขณะที่ รบ. กลางและ รบ. ท้องถิ่นยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยไม่มีการประกาศห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล (curfew) ซึ่งมีผลถึงวันที่ ๑ ส.ค. ๖๔ ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งใดๆ
ในคำแถลง นรม. แสดงความไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดเลือกตั้งทั่วไป ตามที่มีแรงกดดันให้จัดการเลือกตั้งทั่วไป ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด จึงไม่อาจทูลให้สมเด็จพระราชาธิบดี Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin ทรงประกาศยุบสภา เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งได้ (การประกาศภาวะฉุกเฉิน รูป ๔)
การตัดสินใจที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ นั้น สอดคล้องกับหนึ่งในหลักการของ Maqasid Syariah ๑ ใน ๕ ประการคือ การปกป้องชีวิต ("hifz-al-nafs") เพื่อปกป้องชีวิตประชาชนจากโควิด-๑๙
ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้ง คกก. อิสระภายใต้กฤษฎีกา เพื่อให้การดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส และเพื่อให้คำแนะนำแก่สมเด็จพระราชาธิบดีว่า เมื่อใดควรยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
พร้อมได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างแน่วแน่ว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปทันทีที่ คกก. เห็นว่า สามารถควบคุมการระบาดโควิด–๑๙ ได้อย่างเต็มที่ และปลอดภัยสำหรับที่จะจัดการเลือกตั้งได้ (จนท. ตม.มซ. ที่ด่าน รูป ๕)
อนึ่ง เมื่อตอนแดดร่มลมตกของวันวาน (๑๑ ม.ค.) เวลา ๑๘.๐๐ น. นรม. มซ. ได้ออกแถลงการณ์ประกาศบังคับใช้มาตรการควบคุมการสัญจร (Movement Control Order - MCO) ใน ๕ รัฐ อันได้แก่ ปีนัง สลังงอร์ มะละกา ยะโฮร์ ซาบาห์ และ ๓ เขตปกครองพิเศษ อันได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา และลาบวน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย MCO จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ สำหรับมาตรการสำคั_ญของ MCO สรุปได้ ดังนี้
๑. งดทานอาหารในร้าน สามารถซื้อกลับบ้านได้เท่านั้น (take away only) และสามารถให้จัดส่งได้ (delivery)
๒. งดการจัดกิจกรรมรวมตัวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา กีฬา หรือทางสังคม (เช่น งานแต่งงาน การประชุม อบรม และสัมมนา เป็นต้น)
๓. ห้ามเดินทางออกนอกเขตพื้นที่/รัฐ (no inter-district/state travel) โดยจำกัดการเดินทางภายในรัศมี ๑๐ กม. จากที่พัก และสามารถนั่งรถได้ ๒ คน/คัน เพื่อออกไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น
๔. ปิดการทำงานของภาคธุรกิจทั้งหมด ยกเว้นภาคธุรกิจที่จำเป็น (essential sectors) อันได้แก่ ภาคการผลิต การก่อสร้าง ภาคบริการ การเกษตร ภาคการค้าขาย ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร ร้านขายของชำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ธนาคาร และร้านขายยา
๕. จำกัดจำนวน พนง. ระดับผู้จัดการให้เข้ามาที่ทำงานได้ร้อยละ ๓๐ ส่วนระดับอื่น ให้นายจ้างพิจารณาจำนวนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง SOP ส่วน จนท. ที่ไม่จำเป็น ขอให้ทำงานจากที่บ้าน
สำหรับรัฐปาหัง เปรัค เนเกอรีเซมบีลัน เคดะห์ ตรังกานู และกลันตัน จะบังคับใช้มาตรการควบคุมการสัญจรแบบมีเงื่อนไข (Conditional Movement Control Order - CMCO) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ สรุปมาตรการฯ ดังนี้
๑. งดการจัดกิจกรรมรวมตัวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา กีฬา หรือทางสังคม (เช่น งานแต่งงาน การประชุม อบรม และสัมมนา เป็นต้น)
๒. ห้ามเดินทางข้ามรัฐ
สำหรับรัฐเปอร์ลิสและซาราวัค จะบังคับใช้มาตรการควบคุมการสัญจรระยะฟื้นฟู (Recovery Movement Control Order - RMCO) มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ สรุปมาตรการฯ ดังนี้
๑. ห้ามเดินทางข้ามรัฐ
๒. สามารถมีการรวมตัวกันได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด
นี่คือ สถานการณ์ล่าสุดที่ มซ. ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเปรียบเสมือน “ดาบอาญาสิทธิ์” อันจะมีผลถึง ๑ ส.ค. ๖๔ รวมถึงบังคับใช้มาตรการ MCO ใน ๕ รัฐ (ปีนัง สลังงอร์ มะละกา ยะโฮร์ ซาบาห์ และ ๓ เขตปกครองพิเศษ) มาตรการ CMCO ใน ๖ รัฐ (รัฐปาหัง เปรัค เนเกอรีเซมบีลัน เคดะห์ ตรังกานู และกลันตัน) และ RMCO ใน ๒ รัฐ (รัฐเปอร์ลิสและซาราวัค) ระหว่าง ๑๓ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ ทั้งนี้ เพื่อจัดการสถานการณ์โควิดให้อยู่มือในเร็ววัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ